Zakelijk

De continuiteit van uw bedrijf is erg belangrijk. De voortgang van projekten kan ten gevolge van een inbraak ernstig stagneren. Het weggenomen productiemateriaal, beschadigde apparatuur. Niet te spreken van het verloren gaan van administratieve gegevens of vertrouwelijke klantgegevens. Een combinatie van inbraak en brandmelding is mogelijk; op de inbraakcentrale kunnen tevens automatische branddetectoren en handbrandmelders worden aangesloten. Deze melding wordt separaat aan de meldkamer doorgegeven.
Vaak stelt de verzekeraar een bepaald beveiligingsnivo verplicht. IPB inventariseert de risico’s en stelt aan de hand daarvan een passend beveiligingsplan op. Het plan bestaat uit organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen (hang- en sluitwerk, compartimentering) en elektronische maatregelen. Alle maatregelen samen worden gebundeld tot een sterk, samenhangend en sluitend geheel.

‘Als ze er in willen komen doen ze dat tóch wel’ is een veel gehoorde uitspraak. Klopt; echter men kan de inbreker wel ontmoedigen om de moeite te nemen. En eenmaal toch binnen mét het geluid van een sirene en de wetenschap dat men reactie kan verwachten, gunt de inbreker zich geen langere tijd om zijn slag te slaan. De schade blijft hierdoor beperkt; zonder alarm kan men immers ongestoord te werk gaan.

IPB kan voorzien in tijdelijke draadloze inbraakdetectiesystemen. Dit kan erg nuttig zijn bijvoorbeeld in de periode vóór de installatie van het definitieve systeem. Ook in tijdelijke werkruimten kan zo’n systeem ingezet worden. Deze systemen zijn snel te installeren, en kunnen op huurbasis aan u geleverd worden.

Comments are closed.